klient logo jupi

#jupi #horky #napoj #packaging #design #ovoce #byMaison

Připravili jsme sérii obalů pro teplé sirupy od Jupí. Navázali jsme na již existující grafickou edici, kterou jsme doplnili o nové příchutě a několik vylepšujících detailů. Celý koncept grafiky je ideově založen na vyobrazení ovoce a ostatních složek výrobku ponořených pod hladinou, přes kterou některé prvky záměrně přesahují směrem k víčku.

Při zpracování grafiky obalů jsme se soustředili na jemnou a důslednou retuš ovoce, které má působit dojmem ponoření se do hustého sirupu tak, aby bylo stále rozeznatelné.

packaging Jupi MAISON D'IDÉEpackaging Jupi MAISON D'IDÉEpackaging Jupi MAISON D'IDÉEpackaging Jupi MAISON D'IDÉEpackaging Jupi MAISON D'IDÉE