Podrobnosti o společnosti

MAISON D IDEE Prague s.r.o.
V Chotejne 765/15, Hostivar
102 00 Prague
Czech Republic

ID / 06100341
VAT / CZ06100341

Banka

Banka pro mezinárodní transakce / EUR
Československá obchodná banka, a.s. Adresa: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovakia
IBAN: SK68 7500 0000 0040 2556 0029 SWIFT: CEKOSKBX

Banka pro domácí transakce / CZK
Československá obchodní banka, a.s. Adresa: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
279514585/0300

Napište nám

    Navštivte nás v Praze