Návrh loga jako první krok firemní identity

Celý proces vytváření vizuální podoby nové společnosti nebo rebrandingu stávající společnosti začíná návrhem loga a výběrem jeho konečné verze. Náš klient si vybral velmi originální a vizuálně silné logo, se kterým se skvěle pracovalo při tvorbě webových stránek, design manuálu a tištěných materiálů.

Designová příručka a brožura

Součástí tvorby každého loga je samozřejmě design manuál, který se ve své minimální podobě zabývá použitím loga, jeho variantami, správnou aplikací, firemními barvami a typografií. Rozšířený manuál definuje zpracování vizitek, hlavičkového papíru a poštovních obálek. Nejčastěji je tento typ design manuálu rozšířen o použití loga a firemního vizuálu na propagačních předmětech, v reklamě podle preferovaných médií, letácích a brožurách, případně nastiňuje řešení umístění loga na webových stránkách.
Celá identita tohoto projektu pracuje s velmi subtilními grafickými prvky, proto jsme se rozhodli postavit vzhled jednotlivých materiálů na fotografii, jemné práci s textem a sekundárním, trojúhelníkovém grafickém prvku, který diagonálně vstupuje do jednotlivých kompozic a rozděluje je na plnobarevné, prázdné nebo fotografiemi překryté plochy.
Zpracovaná případová studie ukazuje ukázku brožury a webových stránek, designový manuál jednotlivých projektů je představen až při osobním setkání.

Webové stránky, rychlá odezva a použití firemní identity

Současným trendem v oblasti webdesignu je určitá unifikace kompozice a jednotlivých vizuálních prvků či konstrukčních postupů na webových stránkách, a to z důvodu nezbytné optimalizace obsahu pro širokou škálu zobrazovacích zařízení. Přesto neustále hledáme způsoby, jak co nejlépe propojit design webu s vizuální identitou projektu, a zachovat tak obecně přijímanou funkčnost a požadovanou kreativitu.
U tohoto projektu jsme na webu navázali na firemní identitu definovanou designovým manuálem přenesením fotografií, výběrem písma a samozřejmě použitím sekundárního grafického prvku – diagonálně se protínající červené plochy. Výsledkem je velmi svěží, moderní a podle nás zároveň elegantní web, který plynule navazuje na všechny propagační materiály a prvky značky.

indexa logo design webdesignindexa logo design webdesignindexa logo design webdesignindexa logo design webdesignindexa logo design webdesignindexa logo design webdesignindexa logo design webdesignindexa logo design webdesignindexa logo design webdesignindexa logo design webdesignindexa logo design webdesign