Koncepce webového designu a vizuální komunikace pro vývojový projekt

Naším cílem je poskytnout zájemcům rychle a přehledně základní informace o projektu. Zároveň chceme umožnit každému, kdo na webové stránky přijde, rychlou orientaci a rezervaci pozemku nebo domu. To vše v moderním a technicky bezchybném designu s důrazem na zachování vizuální komunikace celého projektu. Samozřejmostí je správa billboardové a online kampaně po celou dobu trvání projektu. Našim klientům vždy rádi poskytneme kompletní služby na rozdíl od dílčích subdodavatelských segmentů. Můžete si tak být jisti, že dohled art directora nad celým projektem je adekvátní jeho náročnosti a délce trvání.

Možnost rezervace položky pomocí interaktivní mapy

Zobrazení projektu prostřednictvím interaktivních map a vizualizací je možné jakýmkoli způsobem. Od 3D pohledů, statických nebo animovaných, přes hloubkový přístup do interiérů až po přístup k půdorysům – jak tomu obvykle bývá u prezentací komplexních kancelářských nebo obytných budov. V tomto případě jsme zvolili velmi jednoduché řešení, neboť se jedná o počáteční fázi projektu a prodej výhradně nezastavěných pozemků. Zobrazení pozemků má podobu 2D mapy, která díky své interaktivitě nabízí všechny základní informace o jednotlivých pozemcích po kliknutí na konkrétní pozemek

nova opatova webdesign brandingnova opatova webdesign brandingnova opatova webdesign brandingnova opatova webdesign branding