Jak zvládá Vlado Mrázik až 70 hodin týdně?

Od 22. srpna 2019 30 března, 2020 Marketing

Přestože vystudoval architekturu, nestaví pro nás budovy, ale vytváří 3D grafiku. Jak se posunula naše společná spolupráce a jaký je jeho názor na specializaci v grafice?

Tak co, už bychom po roce mohli vyběhnout na pivo. Nějak se nám to stále nedaří.

To je silný „fail“. Nemám na to žádnou omluvu. Jak se říká, kdo chce, hledá řešení, kdo nechce, hledá důvody. Tak bych měl asi rychle najít řešení, protože na to pivo chci opravdu vyběhnout.

Dostáváš od nás celkem různorodá zadání.

Ano, je třeba říct, že v průběhu naší spolupráce jsou zadání, která dostávám, stále rozmanitější. Abych si zachoval přehled, musím se alespoň průběžně zajímat o nové oblasti vizuálního umění.

Je pro tebe, 3D grafika, schůdnější cestou různorodost nebo specializace?

Musím se přiznat, že v této věci jdu, alespoň momentálně, trochu proti všeobecnému názorovému proudu. Mám dojem, že nejen v jiných odvětvích hospodářství, ale stejně tak i na poli 3D grafiky se často inklinuje k profilaci a specializaci. Osobně cítím, že když mám správný „drive“, umím se nadchnout pro množství nových věcí v profesionálním nebo osobním životě. Chci toho ještě hodně vyzkoušet a nerad bych se limitoval.

Posouvají tě nové projekty dál?

V mnohých případech ano, nejvíce ty, které mě dostávají z mé komfortní zóny.

Co je pro tebe největší výzvou ve 3D grafice?

Při komerčních zakázkách je to určitě sladění vlastních představ o vizuálu s požadavky klienta. V tomto ohledu se stále učím. V osobních projektech si stanovuji sice malé, ale stále nové výzvy, které mi umožňují naučit se množství věcí. Mohou to být obšírnější záležitosti, jako je kompozice nebo světlo, ale i specifické, jako je práce s novým pluginem nebo softwarem.

Jaký software momentálně používáš?

Momentálně si užívám kouzla digitálního sculptingu v ZBrushi. Zkoušel jsem též nový rendering engine, KeyShot, a to hlavně kvůli product renderingu. Na hard surface běžně používám 3ds Max + V-Ray.

Co si myslíš o využití real-time rendering enginů jako Unreal 4 nebo Unity v architektuře?

Trend VR/AR (virtual reality/artificial reality) je nevyhnutelným východiskem pro budoucí vývoj 3D grafiky (vizuálních efektů). Film, počítačové hry, hry pro konzole nebo jiné multimediální formáty se začínají prolínat. Hardware je stále výkonnější, FPS přijatelnější, zážitek silnější. I díky technologickému pokroku se podobné postupy a formy prezentace začínají promítat do architektury.

Myslíš, že zanedlouho budeme využívat více virtuální realitu pro vizualizace projektů?

Arch Viz je sice dlouhodobě v závěsu za R&D, ale nové technologie ho vždy postupně doběhnou. Pokud ano, VR určitě zaujme svoje místo v prezentaci projektů. Jsem však přesvědčený, že klasický „still image“ nikdy ze scény úplně nezmizí. Mluvím hlavně o billboardech, brožurách, plakátech. Celý marketing je v určitém směru stále postavený na tisku.

Na co se teď soustředíš?

Snažím se více pracovat na osobních projektech a číst knihy, které jsou relevantní pro můj přehled v odvětví vizuálního umění a byznysu.

Chceš se tedy nadále rozvíjet.

Určitě. Je potřeba být hladový po nových vědomostech a zkušenostech. Kdo nepostupuje, stagnuje.

Kolik hodin týdně pracuješ?

Takových 55 až 70 hodin týdně.

To musí být celkem dřina.

Když chce člověk něčeho dosáhnout, musí být ochotný na oplátku něco obětovat. V mém případě to je hlavně spánek.

Plánuješ přidat a nebo ubrat?

Spíš se snažím lépe managovat svůj čas. Je to takové přelévání energie. Když se nahromadí zakázky, věnuji energii zakázkám, pokud ne, čtu, zkouším, učím se nové věci. Je ale třeba si uvědomit, že každý máme svou hranici, kterou sice můžeme občas překročit, ale zůstávat v takovém stavu je pro nás dlouhodobě neudržitelné. Určitě se snažím vyvarovat vyhoření. Najít rovnováhu mezi osobním a profesionálním životem je sice těžká meta, důležité však je se k ní snažit alespoň přibližovat. Mně v tomto případě pomáhá především snoubenka, kámoši a sport.

Ještě stále surfuješ?

Jasně, poslední destinací byla Dominikánská republika.

Co bys poradil mladým lidem, kteří by chtěli dělat tuto práci?

Dělejte na vlastních projektech a snažte se věci dotáhnout do konce.

 

Děkujeme Vladovi Mrázikovi za rozhovor, opět nám přinesl mnoho inspirace a svěžích názorů. První rozhovor s ním si můžete přečíst tady.