Hledá se zkušený grafický designér obalů

Od 17. května 2018 2 dubna, 2020 Marketing

Chceme se posouvat vpřed a taky proto neustále hledáme nové, šikovné lidi se zkušenostmi v této oblasti. Po zaslání portfolia si s každým uchazečem rádi posedíme a probereme budoucnost u šálku kávy. Vždy jsme vděční za rozhovor; člověk nikdy neví, co z takového posezení může vzejít. Před samotným pohovorem je ale dobré rozpomenout se na důvody, pro které byste právě vy měli být tím člověkem, po kterém pátráme. Vypracování a analýza vlastních schopností vám může pomoci lépe se připravit na pohovor a možná se, právě kvůli tomu, rozhodnete raději chvíli počkat, nasbírat více zkušeností či rozšířit a přepracovat si portfolio.

Co očekávat od pozice grafického designéra obalů?
  • Vytvořit dobrý obalový design je výzvou.

Bez debaty jde o atraktivní pozici, je třeba si ale uvědomit, že obal je z grafického hlediska komplikovaná záležitost. Designér musí zohlednit nemalý počet omezujících faktorů a zároveň mít nastudované vše v rámci daného segmentu na daném trhu.

  • Je uměním spojit vlastní a klientovu vizi.

Ve výsledku musí kombinovat všechny povinné prvky a komunikovat žádané informace. Vzhled musí být relevantní a atraktivní pro cílovou skupinu, ale zároveň musí překonat konkurenci. Vytvoření designu, který vyrazí dech, vyžaduje, aby si grafik, ať je jakkoli dobrý, sáhl na své dno.

  • Nestačí jen jeden dobrý design.

Klient vždy vyžaduje několik alternativ. Tvorba designu je náročný proces a při packagingu to platí dvojnásob. Zadání se může opakovaně měnit. Grafický designér, kterému svěříme projekt, bude muset zvládnout adaptovat všechny požadavky klienta, konzultovat je s creative directorem a co je nejdůležitější: během celého procesu nevyhořet.

Uchazečům proto doporučujeme položit si následující 3 otázky:
  • Dokážu navrhnout skvělý obalový design rychle a efektivně, přičemž zohledním všechny požadavky klienta?
  • Dokážu svůj návrh na druhý den bez negativních emocí zahodit a vypracovat nový, zcela odlišný?
  • Dokážu tento proces zopakovat mnohokrát po sobě, a přesto se zápalem a entuziasmem dopracovat k dobrému výsledku?
Jaké kvality nás potěší u našich budoucích kolegů?
  • Věk a zkušenosti

V otázce talentu věk nehraje roli, ale zkušenosti se dají získat pouze časem a poctivou prací na sobě. Proto hledáme člověka přibližně ve věku od 30 do 40 let, který již za sebou má nějaké ty roky zkušeností a který by byl dostatečně osobnostně a profesionálně vyzrálý, aby zvládl navrhování obalů na úrovni.

  • (Obecný) rozhled a cit pro design

Grafik na pozici obalového designéra musí aktivně sledovat aktuální trendy. Musí mít přiměřený přehled a znalosti o zboží, především o potravinách.
Nehledáme jasnovidce, ale je pravdou, že dobrý obalový designér by měl mít schopnost trendy správně předvídat a adaptovat. Je nezbytné, aby byl schopen vytvořit a odprezentovat jasnou vizi pro grafický koncept, jeho adaptaci a fungování v reálném světě a zároveň si zachovat vlastní rukopis.
Dobrý designér obalů musí umět posoudit relevanci aktuálních trendů pro delší časové období a musí být schopen navrhnout design, který je nadčasový a má vůči krátkodobým módním výstřelkům své vlastní, unikátní postavení.