Oliver Majdúch a Eva Schin:
“Klient se stal náročnejším, je informovaný a má lepší přehled o právních službách.“

Od 2. února 2017 7 dubna, 2020 Marketing

Oliver Majdúch a Eva Schin, sourozenci a zakládající partneři advokátní kanceláře SCHIN & MAJDÚCH.

 

Jak dlouho působíte v advokacii?

Oliver:
Devátým rokem.
Eva:
V advokacii pracuji 11 let.

Jak hodnotíte vývoj advokacie v České republice a na Slovensku za poslední roky?

Eva:
Advokacie se stala výrazně zkomercionalizovanou a trh se přesytil. Tento konkurenční boj se výrazně odrazil na cenách za právní služby a tedy i na jejich kvalitě. Dalo by se říci, že trendem je poskytnutí rychlé právní služby.

Jak reagujete na tento vývoj?

Oliver:
Tím, že jdeme jinou cestou. Klientovi pozorně nasloucháme. Nesoustředíme se jen na provedení požadovaného úkonu, jdeme nad rámec zadání a upozorňujeme i na jiné způsoby řešení. Při vypracování projektů jsme precizní, ale naše výstupy komunikujeme vždy lidsky a srozumitelně.

Kam byste se chtěli se značkou posunout?

Oliver:
Máme záměr prezentovat se jako stabilní značka spojovaná jak s obchodním právem, duševním a průmyslovým vlastnictvím a právem nemovitostí, tak i s poradenstvím pro fyzické osoby. Sem patří řešení občanských, rodinných a pracovních záležitostí. Takže spojení tradiční advokacie s moderním obchodním světem.

Jste sourozenci a zároveň obchodní partneři, navíc v podobném věku. Jak se vám spolupracuje?

Oliver:
Někdy to bývá celkem italské. Eva je založena více citově, což se odráží v jejím přístupu k práci a ke klientům. Proto má na starosti občanské, rodinné a pracovní kauzy, kde tyto vlastnosti výborně využije. Já zas vedu projekty korporátních a obchodních klientů a mám na starosti business development kanceláře.
Eva:
To, že vedeme kancelář v rámci rodiny, nám umožňuje rozhodovat se i v zásadních věcech velmi rychle. Zároveň jsme na sebe s Oliverem zvyklí, máme společný cíl. Pro klienta to je záruka stability a loajality.

Jak vnímáte vývoj vašeho průměrného klienta za poslední roky?

Oliver:
Klient se stal náročnějším, je informován a má lepší přehled o právních službách. Nutí nás vymýšlet nové způsoby, jak ho uspokojit (smích).

Co konkrétně získá klient spoluprací s vámi?

Oliver:
Efektivní kombinaci obchodních a civilních právníků. Zaujetí při řešení klientova problému a odhodlání vyjednat maximální výhody v jeho prospěch. Díky efektivně nastavenému týmu jsme přitom cenově dostupní.
Eva:
Při řešení každého projektu navíc zohledňujeme i další souvislosti – daňové, účetní, příp. v IT projektech také technické otázky. Úzce spolupracujeme s odborníky v těchto oblastech, přidáváme tak do naší služby další hodnotu.

Na jakém principu funguje vaše odměňování?

Oliver:
Naše odměna zohledňuje typ projektu, ať už jde o hodinovou sazbu, fixní projektovou odměnu nebo pravidelný paušál. Jsme transparentní a klient vždy dopředu ví, kolik bude platit. Často neseme s klientem riziko neúspěchu a nárok na odměnu máme pouze v případě úspěchu ve sporu. První konzultace je u nás také vždy zdarma.
Eva:
U start-up klientů také bereme v úvahu jejich napjaté rozpočty v začátku podnikání. Jedna z forem odměny je nastavena tak, že klienti nám hradí jen minimální hodinovou sazbu pokrývající naše náklady. Zbývající část do výše sjednané sazby se účtuje až po dosažení určitého cíle, například po podpisu smlouvy s investorem.

Co byste klientům doporučili zohledňovat při výběru služby? Na co si mají dávat pozor?

Oliver:
Určitě doporučujeme vybírat specializovanou kancelář se zkušenostmi s řešením klientova zadání. Mělo by být také samozřejmé, aby na každém projektu aktivně pracoval senior právník bez ohledu na objem transakce nebo náročnost projektu.

Do jaké míry je pro vás důležitý marketing, grafika a design?

Eva:
Advokacie je tradiční, konzervativní povolání a klienti k nám přicházejí zejména na osobní doporučení. Avšak kvalitní webové stránky a sjednocený branding jsou nezbytné a dobrá agentura z nich dokáže udělat mnohem více než jen nutné zlo. Zejména zahraniční klienti získají ještě před prvním setkáním obraz o tom, jak advokát komunikuje, jaké má zkušenosti atd.

Je podle vás grafika a design ve světě na vyšší úrovni než u nás?

Oliver:
Záleží asi na agentuře. Ideální je spolupracovat s místní agenturou, která detailně zná prostředí a kulturu, avšak zároveň má kontakt se zahraniční grafikou a tu dokáže přetavit do klientova projektu.

Která kampaň vás v poslední době nejvíce zaujala a proč?

Oliver:
Rule Yourself od značky Under Armour. Výborně načasované obsazení Michaela Phelpse před olympijskými hrami 2016 spolu s písní The Last Goodbye. Značka se přitom v reklamě objeví jen minimálně, ale zarezonuje.

Jak často aktualizujete obsah na webu?

Eva:
Měsíčně, přidáváme zejména zajímavosti týkající se podnikání našich klientů.

Měníte design webových stránek pravidelně podle aktuálních trendů? Jak často?

Oliver:
Nový web jsme spustili teprve nedávno a věříme, že jádro nám vydrží alespoň 4-5 let.

Vyhledáváte webový obsah přes smartphone?

Oliver:
Ano, pravidelně, v kanceláři primárně přes PC, mimo kancelář přes mobil.

Co očekáváte od grafického designéra, který s vámi na projektu pracuje?

Oliver:
Že si nás vyslechne a při práci maximálně skloubí svůj talent s našimi požadavky. Také, že nám řekne „Ne“ na některé naše skvělé kreativní nápady.

Pracujete i přes víkend nebo svátcích?

Oliver:
V mém případě je týden věnován zejména obchodním setkáním a okamžité právní exekutivě. O víkendu je pak vhodnější čas na řešení zejména koncepčních a strategických věcí.
Eva:
Pracuji i přes víkend, ale snažím se to omezit.

Kde hledáte inspiraci?

Oliver:
Často právě u našich klientů. Zejména ti z IT sektoru k nám vnášejí novou energii.
Eva:
Nejvíce asi v rodině.

Berete svou práci osobně nebo od ní máte zdravý profesionální odstup?

Oliver:
Právo je profese a držíme si od něj odstup. Advokacie je však služba a na jejím konci je člověk, bez ohledu na to, zda se jedná o obchodní projekt nebo civilní kauzu. Klienty proto beru osobně. Myslím, že to oceňují.
Eva: 
Závisí podle kauzy. Jsou projekty, které vyžadují přísně obchodní přístup. Na druhé straně jsou zas fyzické osoby, lidé. A ti ocení, pokud jejich zastupování berete „za své“.

Které trhy jsou pro vás výzvou do budoucna?

Oliver:
Soustředíme se na slovenský a český trh. V ostatních zemích spolupracujeme s prověřenými místními kancelářemi, je to tak efektivnější.

Jakou roli bude hrát digitální agentura podle vás v budoucnu?

Oliver:
Zásadní, přesné údaje zefektivňují celý marketing.

Co by se vám na další spolupráci s agenturami líbilo? Co by měly podle vás změnit?

Eva:
Více komunikovat s klientem osobně.

Jaký je váš recept na ideální den v práci?

Oliver:
Dobře se večer vyspat.
Eva:
Zajímavý projekt, horká káva a ticho při práci.

Co děláte, když potřebujete vypnout?

Oliver:
Střílím z luku. V ideálním případě jdu surfovat.
Eva:
Nejlépe vypínám při golfu.

Více informací o advokátní kanceláři Schin & Majdúch naleznete na http://smlegal.sk/.