Katarína Chrbetová:
„Hotel je jeden velký živý organismus.“

Pracuje jako marketingová manažerka pro Hotel Tenis ve Zvolenu. V našem rozhovoru nám přiblížila, jaké jsou trendy a výzvy v hoteliérství na Slovensku.

 

Jak dlouho pracujete pro Hotel Tenis?

Pro Hotel Tenis pracuji 4 roky.

Jak hodnotíte vývoj služeb v hoteliérství na Slovensku za poslední roky?

V hoteliérství se stále častěji klade větší důraz nejen na službu jako takovou, ale hlavně na emoci, kterou si má zákazník s sebou odnést.

Jaké jsou nejnovější trendy? Na co se může zákazník v blízké době těšit?

Online technologie se dostávají do všech oblastí života člověka. I v hoteliérství stále vzniká množství online služeb a aplikací, které přímo zvyšují interakci zákazníka s poskytovatelem služeb. Hoteliér tak získá zpětnou vazbu. V poměrně krátkém čase je schopen lépe případné nedostatky promptně vyřešit.

Jak je na tom podle vás kvalita služeb jako takových na Slovensku?

Kvalitní služby chce poskytovat snad každý hoteliér. V konečném důsledku je to vždy na lidech – zaměstnancích, jak danou službu zákazníkovi poskytnou. Protože oni jsou ti, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníkem. Zákazníci hledají za cenou služby přímou úměru k její kvalitě. Myslím si, že co se týče služeb, Slováci jsou vůči kvalitě velmi kritickými zákazníky.

Kam byste se chtěli se značkou posunout? Jaké má hotel plány do budoucna?

Hotel Tenis jako značka je v povědomí zákazníků již dlouho. Důležité pro nás je udržet i nadále pozitivní reference. V blízké budoucnosti přijde posílení v podobě nové arény, díky které dostaneme ještě více do povědomí sport a zdravý životní styl. Celý sportovně-rekreační areál Hotelu Tenis se stane výjimečným místem na firemní teambuilding, na indoorové a outdoorové aktivity pro regionální klientelu a rodinné pobyty. Budeme se i nadále snažit budovat povědomí o značce tak, aby si zákazník od nás odnesl pozitivní emoci v podobě komplexního zážitku.

Co je pro vás v hotelu nejdůležitější?

Hotel je jeden velký „živý organismus“. Tvoří jej množství částí a nedá se proto říci, která z nich je nejdůležitější. Práce každého zaměstnance má význam v tvorbě produktu jako celku. Naším cílem je spokojený a vracející se host.

Jak vnímáte vývoj vašeho průměrného zákazníka za poslední roky?

Většina našich hostů patří mezi dlouholetou klientelu. Proto věříme, že i noví spokojení zákazníci se stanou našimi loajálními klienty. Nároky hostů s rozvíjející se dobou samozřejmě rostou a my se snažíme přizpůsobovat se jejich požadavkům a zvyšovat portfolio nabízených služeb.

Co byste klientům doporučili zohledňovat při výběru služby? Na co by si měli dát pozor?

V první řadě musí mít zákazník jasno, co chce a kolik je za to ochoten zaplatit. Mnohdy nespokojenost zákazníka pramení jen z jeho nevědomosti ohledně dané služby. Dnes prodávají službu častokrát obrázky na nabídce, protože zákazník je už doslova líný číst její obsah. Pak zbytečně přichází k nedorozuměním.

Jakou roli u vás hraje marketing?

Úlohou marketingu v Hotelu Tenis je získat klienta, vytvořit pro něj komplexní produkt, tak, aby odcházel s pozitivním pocitem a s myšlenkou na to, kdy se k nám opět vrátí.

Do jaké míry jsou pro vás grafika a design důležité?

Digitální agentura MAISON D’IDÉE vypracovala pro náš hotel design manuál, kterým se řídíme při tvorbě tiskovin i jiných dokumentů. Jednotná grafika a design jsou pro nás důležité a hrají velkou roli při samotném prodeji služby.

Je podle vás grafika a design ve světě na vyšší úrovni než u nás?

Díky době, ve které žijeme, se k nám světové trendy dostanou mnohem rychleji než dříve. Na Slovensku je mnoho šikovných a nadaných grafiků, kteří jistě obstojí i v zahraničí. Samotná kreativita už závisí jen na jejich chuti učit se a zkoušet nové věci a samozřejmě na finančním rozpočtu klienta. Myslím si, že zákazník na Slovensku chce být inovativní, ale zároveň má respekt před novinkami a je třeba ho přesvědčit.

hotel-clanok

Myslíte, že je reklama v dnešní době dost kreativní a inovativní?

Kreativní reklamní nápady dostaly zelenou hlavně na internetu, kde o jejich poutavém zpracování přesvědčují samotná čísla zobrazení. Některá rádia se také snaží o vytváření nápaditých reklamních spotů, které jsou posluchači dobře přijímány. Televize si zachovává své dekorum, ale čas od času se i tam objeví něco skutečně zajímavého. S tiskovinami je to asi tak půl na půl.

Která kampaň vás v poslední době nejvíce zaujala a proč?

Líbí se mi zpracování TV reklam COOP Jednoty. Mají krátký příběh a jsou vtipné, dvojsmyslné a s důrazem pozornosti na historii a tradice. Myslím, že skvěle rozvíjejí léty ověřený a pro tuto značku charakteristický vzhled.

Jak často aktualizujete obsah na webu?

Pravidelně… Je to asi 1-2x týdně.

Měníte design webových stránek pravidelně podle aktuálních trendů? Jak často?

Snažíme se držet krok s dobou, proto kromě několika menších úprav během roku měníme platformu webové stránky přibližně každé tři roky.

Vyhledáváte webový obsah přes smartphone?

V práci přes notebook, doma hlavně přes mobil.

Co považujete při spolupráci s digitální agenturou za nejdůležitější?

Vzájemné zprostředkování informací a jejich pochopení a také trpělivost, nadšení, kreativitu a poradenství.

Jak si představujete ideální péči o vás, jako o klienta agentury?

Myslím, že ideální péče je taková, když je agentura myšlením o 2, 3 kroky vpřed a klienta dokáže stále něčím novým překvapit. Sleduje trendy a umí adekvátně reagovat na požadavky klienta.

Pracujete i přes víkend nebo svátcích?

Většinou ne, ale někdy je třeba i to.

Kde hledáte inspiraci?

Inspiraci nehledám, přijde nečekaně sama. Pak už jen uvažovat, kam s ní.

Berete svou práci osobně nebo od ní máte zdravý profesionální odstup?

V něčem je nutná osobní zainteresovanost, např. při vytváření návrhů a naopak při obchodních setkáních je důležité získané informace objektivně vyhodnotit.

Jakou roli podle vás bude hrát digitální agentura v budoucnu?

V budoucnosti by nás mohla čekat mnohem užší a pravidelnější spolupráce s digitálními agenturami. Možná by agentury mohly poskytnout společnosti svého člověka, který bude pracovat jen v konkrétní firmě a zastřešovat komunikaci jako i nutné denní úkony v oblasti digitálních služeb.

Co by se vám na další spolupráci s agenturami líbilo? Co by měly podle vás změnit?

Nedostatkem dnešní doby je čas. Proto si myslím, že je důležité vzájemně si najít čas a mít dostatek prostoru na osobní komunikaci a na vytváření návrhů.

Jaký je váš recept na ideální den v práci?

Ideální den pro mě je, když si při pohledu na hodinky na konci dne řeknu: ,,Ani nevím, jak to vlastně uteklo.“

Co děláte, když potřebujete vypnout?

Poslouchám hudbu.