Zavádění corporate identity poprvé

S následující situací se setkáváme často. Vaši společnost jste založili před několika lety a momentálně se s ní těšíte velkému úspěchu. To vše se vám podařilo bez nutnosti používat firemní design příručku při tvorbě vizuální komunikace.

Analýza, design, implementace a kontrola

Chápeme, že začátky bývají těžké a v začínajícím podniku má člověk na práci důležitější věci, jak se starat o to, zda má logo správnou barvu nebo jaké písmo bylo použito v poslední firemní inzerci. Pomalu si však začínáte uvědomovat, že komunikaci a celkovému image vaší firmy něco chybí. Zákazníci jsou spokojeni, loajální a vše jde podle plánu, až na to, že vaše logo, reklamní inzerát, vizitka, hlavičkový papír nebo firemní brožura vypadají ve srovnání s jinými, většími společnostmi neprofesionální. Použití loga, firemních barev, písma nebo jiných vizuálních prvků není konzistentní. Každý materiál se od toho předchozího liší více, než je vhodné a celá komunikace nemá téměř žádnou kontinuitu. Uvědomění si tohoto problému je prvním krokem k jeho vyřešení. Nyní nadešel ten správný čas najmout si profesionální společnost, která problematice corporate identity rozumí a která vás bude celým procesem její tvorby a implementace doprovázet.

Téměř všechny velké a dobře zavedené značky budovaly svoji vizuální identitu postupně, krok za krokem. Nemusíte se proto obávat, že nové logo a firemní grafika změní vaši současnou identitu. Ta byla dosud ve vašem byznysu definovaná lidmi, kvalitou služby nebo produktu, případně lokalitou, mnohem více než chybějícím uceleným konceptem vizuální komunikace. My tento proces vidíme spíše jako vylepšení aktuálního stavu. Jednoznačný signál, který říká, že vy a vaše společnost držíte krok s dobou, rozumíte trendům a jste v aktivní interakci se zákazníkem.

Udržovat jednotnou firemní vizuální identitu v komunikaci je jasným projevem profesionality a úsilí směrem ke klientovi.

Když logo potřebuje facelift

Stále používáte staré logo, které vám pro několika lety navrhl rodinný příbuzný? Rozumíme tomu. Ne každý je ochoten investovat na začátku podnikání do tak neuchopitelné věci, jako je logo nebo design. Nyní, když máte funkční byznys a dostatek prostředků, je načase začít investovat a najmout si profesionální agenturu. I šaty a auta kupujete od profesionálních designérů, tak proč zanedbat vzhled vaší firmy?

Krok 1: Analýza identity a průzkum trhu

Loga a grafika související se značkou nejsou tvořeny jen tak. V případě, že je zpracovává profesionální reklamní agentura, jsou založeny na kvalitních informacích o cílové skupině, její chování a preferencích. Teprve na základě těchto poznatků grafik s minimálně 10 lety zkušeností vytvoří dílo, které vizuálně reprezentuje koncept, záměr a poselství celé komunikace. Logo musí zároveň splňovat řadu kvalitativních funkčních a estetických atributů pro jeho správné a plnohodnotné využití v budoucnu.

Naším prvním krokem je důsledné poznání vašich zákazníků nebo cílové skupiny, jejich chování, vkus, očekávání a předpokládaný budoucí vývoj. Následuje podrobná analýza konkurence, aby nedošlo k záměně nebo duplikaci ve vizuální komunikaci. Takto se ujistíme, že výsledkem bude originální vizuál, který vaši společnost jasně odliší.

Facelift, redesign starého loga nebo případné vytvoření loga zcela nového závisí na tom, zda je to aktuální graficky vyhovující. Některá loga jsou natolik nadčasové, že ani v průběhu několika desetiletí žádnou úpravu nepotřebují. Všechny tři situace jsou běžné a podstupují je i velké a dlouhodobě etablované značky. Naše agentura vám pomůže navrhnout řešení na základě shromážděných dat a našich dlouholetých zkušeností. Váš krok v této oblasti by měl vést směrem, který jasně definuje nová strategie značky.

Krok 2: Redesign loga a tvorba corporate identity

Částečnému, celkovému nebo žádnému redesignu loga předchází dohodnutí se na strategii značky. Bez ohledu na to, zda vaše staré logo čeká menší nebo větší zásah, stále máme 90 % práce před sebou.

Druhou nejdůležitější částí práce je vytvoření klíčového vizuální (key visual), od kterého se bude odvíjet grafické zpracování všech komunikačních kanálů. Po odsouhlasení návrhů tohoto vizuálu formou reklamního inzerátu nebo jiného média budou všechna pravidla týkající se provádění grafických prvků a jejich vzájemných vztahů zpracované ve formě manuálu. Na základě tohoto dokumentu se bude společnost řídit při tvorbě brožur, hlavičkového papíru, vizitek, inzerátů, polepů automobilů, případně jiných aplikací firemní grafiky.

Krok 3: Výběr vhodné formy zpracování design manuálu

Firemní design manuál může být zpracován několika způsoby. Nejběžnější formou zpracování je PDF dokument s přiloženými soubory potřebnými pro aplikaci corporate identity. Tyto soubory většinou tvoří grafické podklady, jednotlivé elementy a šablony pro různý software. Celkový rozsah dokumentu obvykle nepřesáhne více než 40 stran. Pro střední a větší podniky tvoříme dokumentaci, která myslí na každý detail aplikování firemní grafiky. Manuál tak obvykle obsahuje přibližně 100 stran pravidel a příkladů použití grafiky.

Protože sdílení tak datově velkých souborů a rozsáhlých dokumentů je z hlediska každodenního použití nepraktické, naše společnost nabízí tvorbu manuálu ve formě webové stránky. Toto řešení doporučujeme pro střední a velké společnosti působící ve více zemích, případně pro takové, které spravují více než 10 poboček v jedné zemi. Jak to funguje?

Korporátní identita uložená v cloudu/na webu

Zapomeňte na zdlouhavé přeposílání velkých souborů e-mailem a nekonečné seznamy příloh, které neumíte otevřít. Naše agentura vám zpracuje celou dokumentaci corporate identity ve formě webové stránky s omezeným přístupem pro registrované uživatele. Tímto způsobem nemusíte spravovat a přeposílat velká data. Potřebné soubory, varianty loga, šablony pro tisk vizitek, obálek, grafické podklady pro zpracování brožur atd. si může autorizovaný uživatel stáhnout z přehledného a jazykově lokalizovaného prostředí. Toto řešení je ideální pro střední a velké podniky operující ve více zemích, případně pro společnosti, které mají více poboček a potřebují tento citlivý obsah sdílet.

Krok 4: Implementace vaší nové identity do každodenního života společnosti

Nyní, když máte nové logo, vizuál a corporate identity zpracovaný v rukou, je načase zapracovat všechna pravidla jeho použití do každodenního života. V případě, že vaše společnost nemá kapacity na zavedení nové grafiky, naše agentura vám poskytne v rámci komplexního řešení implementaci všech prvků do praxe. Tento servis je naceňovaný buď jako jednorázový úkon nebo jako součást agenturního servisu. Projdeme pobočku po pobočce a zavedeme všechny potřebné materiály a pravidla pro implementaci firemní identity na klíč. V rámci agenturního servisu zajistíme správu a dohled nad správným použitím firemní grafiky v komunikaci společnosti při využívání všech druhů komunikačních kanálů.