Logo design z posledních měsíců

Od 12. srpna 2016 12 listopadu, 2019 Branding & Identity, Logo Design

Ne všechny naše projekty a díla dostanou příležitost zabrat místo v portfoliu. Bylo nám líto, že některé pěkné práce nebylo na našich stránkách vidět, a proto jsme se rozhodli, že několik logo designů uveřejníme alespoň na našem blogu ve formě článku.

01

Nové logo pro personální agenturu

Pro logo společnosti 3polis jsme vybírali z několika variant grafických návrhů, které vycházely z různých přístupů k dané problematice. Dlouho se hlavním motivem loga držela zjednodušená figura osoby s kravatou, která měla symbolizovat profesionalitu vyobrazením formálně oblečeného uchazeče o práci. Po několika kolech připomínek a grafických návrhů jsme nakonec upustili od tak konkrétního symbolu pro logo a zkusili jsme najít řešení v celkem abstraktním, elegantním a moderním zpracování loga. Klient si tento návrh zamiloval a motiv tří kruhů se přenesl do zbytku firemní identity jako sekundární grafický prvek.
02

Logo design pro prodejce plastových oken

V tomto případě se jednalo o velmi konzervativní zvolenou alternativu ze všech grafických návrhů loga, které byly klientovi předloženy. Musíme říct, že jsme s volbou zákazníka nesmírně spokojeni. Čistý logotyp definovaný primárně pro negativ použití nechává vyniknout elegantním grafémám funkcionalistické typografie. Ta je v logu použita ve dvou řezech, hrubším pro oddělení části „Credo“ a tenčím pro dodatek „AL“. Logotyp je tak čitelnější a jeho celková grafická úprava působí funkčním, minimalistickým dojmem. Už se nemůžeme dočkat, kdy ho použijeme při zpracování webových stránek a tiskovin. Celou corporate identity vám přinesu ve formě případové studie.
03

Logo, branding a corporate identity pro stavební společnost

Design loga „vja stav“ staví na moderní, jemně stylizované typografii v netradiční vertikální kompozici. Logo funguje ve třech hlavních variantách, a to jako čistý logotyp, pak jeho negativ centrovaný v plnobarevném čtverci se zaobleným pravým, dolním rohem a nakonec jako obrysová varianta uzavřeného loga. Klient vybral netradiční, vzhledem neutrální logo, které bude velmi dobře použitelné v budoucí komunikaci společnosti. Případovou studii aplikování corporate identity pro tento kompaktní logotyp přineseme brzy v linku pod článkem.
04

Logo a grafický manuál pro obchodní společnost

Hlavním motivem loga JV group bylo propojení dvou elementů do symetrické, dvoubarevné struktury. Kompozice typografie využívá trochu netradiční způsob umístění sekundární informace „group“ do pozice horního indexu, místo obvyklé polohy pod hlavním nápisem. Naším záměrem bylo vytvořit kompozici jednoznačně poutající grafické těžiště na grafému „JV“, zatímco nepodstatná a v budoucnu možná variabilní informace „group“ zůstala potlačena v horním rohu logotypu. Takové řešení do budoucna počítá s možnou obměnou dodatku „group“ bez vlivu na vizuální identitu značky „JV“.
05

Logo a corporate identity pro Rusgulf Group

Zadáním od klienta bylo vytvoření konzervativního loga s využitím pravidelných, symetrických prvků. Klient vyjádřil své preference směrem ke hranatým elementům a celkové potřebě symbolu obsahujícímu sílu, symetrii, přesnost a především harmonické propojení čtyř elementů. Požadavky klienta se nám podařilo spojit do decentního, konzervativního designu loga, který je ideální pro obchodní mezinárodní společnost. Kombinace výrazně hrubého řezu první části písma s velmi jemnou, tenkou linií druhé části působí jako příjemný kontrast v této jinak jednoduché, tříprvkové kompozici. Samotný symbol v logu vyvažuje svou grafickou váhou těžiště celkového obrazu a výsledkem je tak velmi příjemné, esteticky harmonické logo, navržené s konzervativním rukopisem a malým akcentem modernosti.
06

Grafické návrhy loga pro moskevskou společnost

Rádi spolupracujeme na projektech i mimo EU. Příprava grafických návrhů pro logo a branding této obchodní společnosti přinesla sérii příjemných výzev. Klient požadoval design loga v chladných barvách s preferencí tónů modré a šedé. Vytvořili jsme toto kreativně pojaté, ale stále konzervativní a pro obchodní společnost ideální logo, které bude klienta úspěšně reprezentovat v mezinárodním obchodu s komoditami.