Nový design, management a agentura

Od 13. února 2016 13 dubna, 2020 Branding & Identity, Logo Design, Webdesign

Častá chyba managementu při brandingu a vývoji webových stránek

V praxi se často setkáváme s potížemi, při nichž management firmy soustřeďuje až přehnané množství energie a zdrojů, finančních i lidských do problémů, které buď neexistují, nebo jejich vyřešení předchází zvládnutí prvních, menších kroků. Jedná se především o správnou aplikaci nové vizuální identity do firemní kultury společnosti, nebo přechod od základní ke pokročilé komunikaci na webu.

Nový design loga a zavádění design manuálu do firemní kultury

U mladých společností, u kterých chybí předchozí zkušenost managementu s prací s firemním design manuálem, je velmi důležité soustředit se a zvládnout základní pravidla jeho použití. Takovými jsou například správné používání loga, jeho vhodné provedení a aplikace podle design manuálu definovaných pravidel. Toto nebývá jen výhradní záležitostí středního a vyššího managementu, případně majitelů společnosti nebo jejího marketingového oddělení. Na práci s manuálem musí být připraven téměř každý zaměstnanec. Často stačí, když o jeho existenci je kolektiv lidí informován, jakož i o skutečnosti, že je v zájmu společnosti budovat, hlídat a udržovat značku. Adresování tak neuchopitelné entity může vyžadovat více abstraktního myšlení, než je zdravé, proto je mnohem jednodušší vysvětlit všem zúčastněným, co se pod těmito pojmy chápe. Například zachování správného tvaru loga, dodržení téže barvy nebo barevnosti, jestli je to na rok, dva nebo desetiletí. O významu těchto pravidel bylo napsáno mnoho knih a jejich pravdivost se potvrdila už velmi dávno, příkladem čehož jsou dodnes úspěšné značky, které všichni tak milujeme. Kdo by si už jen uměl představit Coca-Colu v jiné než v sytě červené barvě, logo Harley-Davidson bez typické oranžové na černém podkladu nebo čokoládu Milka bez fialové barvy? Dodržování firemních barev a jednotné vizuální komunikace je samozřejmostí i u jiných odvětví, jako je například průmysl, stavebnictví, festivaly, případně komunikace měst, obcí a neziskových organizací.

Že vaše společnost je malá a neprodává výrobky po celém světě?

To je ten nejhorší argument, se kterým dokáží vynalézaví lidé přijít a designérům a marketérům způsobit nevolnost, závratě a bušení srdce.

Zvládnout etablování značky a její konzistentní a kontinuální vizuální komunikaci už jen na tak malém území, jako je ulice, městská čtvrť nebo okres, je přece nezbytným testem toho, zda je značka schopná růst a svůj image budovat i na ploše větší než dosud.

Co je prvním krokem v uplatňování nového vizuálu?

V první řadě byste se měli ujistit, že společnost po prvním pololetí zvládla aplikovat logo a nový vizuál správně, v souladu s design manuálem dodaným agenturou. Kontrolu a případnou korekturu jeho aplikace jistě s radostí zajistí sám designér nebo agentura, která identitu vytvořila. Tvorbě jakýchkoli tiskovin nebo inzerce by mělo předcházet zaslání design manuálu spolu s logem společnosti, která bude materiály zpracovávat. Pokud nejsou součástí manuálu, mělo by dojít ke konzultaci s agenturou nebo designérem. Chyby při aplikování loga a firemní identity ze strany grafiků, kteří pracují v tiskárnách, případně se specializují na technický aspekt tisku více než na kreativu, bývají velmi časté, proto je dohled tvůrce téměř vždy nezbytný v případě, že se jedná o zpracovávání podkladů do nové formy nebo s novým obsahem.
Zvládli jste aplikovat logo, barvy, písma a základní kompozice správně? Dokáží lidé ve vaší firmě a jejím okolí pracovat s vaší identitou v souladu s design manuálem? Výborně. Nyní se můžeme začít posouvat dál.
Expanze značky by měla nastat pouze s vyčištěnou a jasně definovanou komunikací značky. Vracet se zpětně k redesignu a následnému zavádění všech materiálů a grafiky do více oblastí, ať už geografických, manažerských nebo profesních, je nesmírně nákladné a dá se mu předejít s trochou plánování a jasnou vizí. Ta je podstatná jak na straně managementu, tak i designéra.

Na co se soustředit při zavádění nových webových stránek?

Požadavky na přehnaně komplikovanou funkcionalitu webových stránek, případně snaha o integraci systémů, které nejsou pro projekt vysloveně nutné, ubírají na rychlosti a efektivitě online řešení. Chcete dobrý web, který se bude aktivně podílet na získávání nových zákazníků?

V první řadě musíte zvládnout financování takového projektu. Určitou spodní hranici bude mít každé kvalitní řešení a každý šikovný webdesignér. S tím se musíte smířit.

Druhou důležitou součástí kvalitního řešení je precizní příprava a plánování obsahu, který bude na webu publikován. Má vaše společnost dostatek lidských zdrojů, které se dokáží projektu věnovat?

Třetím prvkem je dostatek důvěry ve webdesignéra, který se projektu ujme. Zasahovat někomu neustále do řemesla nebude nikdy vést k dobrému konci. Designér raději od projektu odstoupí nebo mu přestane záležet na jeho výsledku, pokud ho nenecháte dělat jeho práci. S danou problematikou by měl mít v zásadě mnohem více zkušeností než vy, jinak byste si ho nemuseli najímat. Zubaři si také málokdo dovolí říkat, co a jak má dělat.

Čtvrtou částí problému je připravenost investovat adekvátní prostředky do měsíční, čtvrtletní, případně roční údržby webových stránek,  jak z hlediska grafiky, jakož i obsahu a funkcí.

Pátým a posledním bodem je ochota podpořit uvedení webu a jeho fungování přes placenou reklamu na sociálních médiích, případně ve vyhledávačích.

Pro provoz takového řešení vám stačí jednoduchý, věcný a kvalitně zpracovaný webdesign, který informuje, prodává a prezentuje. Teprve po zvládnutí jeho ročního a dvouročního provozu doporučujeme investování více prostředků do sofistikovaných řešení, propojení s jiným informačním systémem, případně rozšiřování webových stránek o interaktivní ministránku nebo nové jazykové mutace.