Webdesign na WordPressu anebo vlastní CMS?

Od 13. prosince 2015 13 dubna, 2020 Webdesign

Pro naše klienty nabízíme řešení postavené jak na platformě WordPress, tak na našem vlastním CMS (Content Management System – systém správy obsahu), který vyvíjíme průběžně pro potřeby řízení obsahu a internetového prodeje.

Tyto systémy vynikají v rozdílných oblastech a vhodnost jejich implementace zváží webdesignér na základě technických specifikací webových stránek. Použití WordPressu jako platformy pro dodané dílo není žádnou zkratkou a přináší pro malý až středně velký projekt více pozitiv než negativ, tedy pokud webdesignér dobře odvede svou práci.

Jaké jsou výhody vlastního CMS od nás?

 1. Na míru vytvořené CMS je přizpůsobováno každému projektu individuálně tak, že v něm uživatel nenajde ani jednu funkci či tlačítko navíc. Takto upravený systém správy obsahu je velmi jednoduchý na použití a přináší komfort jeho administrátorům.
 2. Při webových stránkách postavených na našem vlastním CMS umíme za mnohem kratší dobu implementovat funkční změny a nové systémové požadavky. Systém díky své přehlednosti umožňuje rychlou úpravu technicky náročných funkcí a aplikací, které mezi sebou často komunikují a jsou tvořeny pro klienta na míru.
 3. Integrace komplexních a na první pohled odlišných aplikací je jednodušší a jejich propojení trvá kratší dobu.
 4. Design implementován na této platformě vyniká originalitou. Na druhé straně je jeho tvorba časově náročnější a nákladnější.
 5. Zaškolení do používání nových stránek, ať už se jedná o jejich redakční systém nebo internetový obchod, je velmi jednoduché a intuitivní.
 6. Klient má omezené možnosti, jak obsah na webu poškodit nebo deformovat.
 7. Optimalizace pro vyhledávače je důslednější.

Jaké jsou výhody využití platformy WordPress

 1. Umožňuje rychlejší a méně nákladné zrealizování webových stránek standardního rozsahu.
 2. Využití vyladěných šablon šetří čas pro optimalizaci responzivity webových stránek.
 3. Systém nabízí širokou variabilitu grafických kompozic, jejich možnosti se však nedají překračovat a je třeba pracovat v rámci předdefinovaných funkcí.
 4. Administrační rozhraní je univerzální a globálně známé. U větších projektů, kde je nutná spolupráce více administrátorů, je výhodnější použít prostředí, které znají.
 5. Funkce systému se bezplatně aktualizují.
 6. Dotváření nových sekcí podle možností předdefinované šablony je rychlé a snadné, nevyžaduje nutně zásah programátora.

Zde jsou jen velmi stručné specifikace na popsání rozdílů mezi využitím různých systémů. Webdesignér nedoporučuje klientům, aby se sami rozhodovali mezi jednou platformou nebo druhou, jejich výběr by měli ponechat na samotných tvůrcích webových stránek, kteří se rozhodnou na základě specifikací.