Wild Hog Brewery branding a packaging

Měli jsme skvělou příležitost připravit toto odvážné, ale tradiční logo, design a identitu pro malý místní pivovar, který vyrábí výjimečné pivo. Cílem tohoto návrhu bylo vyhnout se typickým klišé v tomto segmetu, pokud jde o design loga nebo samotné balení. Spíše než jít cestou tradičních širokých, odvážných a deformovaných písem se spoustou heraldických prvků, rozhodli jsme se pro decentní přístup.
Logo pivovaru jsme postavili na motivu z heraldického štítu. Osvobodili jsme se od rámce štítu a zachovali jen heraldické symboly. Dvě divoká prasata bojující pod dubem – typickým symbolem regionu, ze kterého pochází tento skvělý pivovar. Ačkoli je oficiálně datován až do roku 1988, počátek pivovarnictví v této oblasti sahá až do 16. století. Proto jsme heraldickou symboliku zachovali, ale dali jsme jí moderní a čistší podobu.
Podoba loga se dále transformuje do hlavního tématu obalů a podporuje dodatečná sdělení o tom, o jaký druh piva se jedná. Písmena „ALE“ doprovázejí logo ve svislé kompozici – zajišťují, aby identita pivovaru hrála primární roli v návrhu obalů. Navíc je na straně další detailnější vyobrazení divočáka. Podrobná ilustrace je provedena na všech obalech a korporátní identitě společnosti, čímž se stává živější, jak je vidět na vizitkách, papírových pytlích nebo dokonce hlavičkách. Vzhled hlavičkového papíru zahrnuje ilustrace divokého prasete ve velmi jemné, 10% černé barvě, takže neovlivňuje tištěný ani psaný obsah.
Branding nákladního auta byl o něco komplikovanější. Vzhledem k široké horizontální ploše a skutečnosti, že nákladní automobil je pohyblivým dynamickým prvkem, rozhodli jsme se pro dominantní negativní verzi ilustrace divočáka doplněnou o typografickou část logotypu.
V pivovaru nosí zaměstnanci tradiční oděvy a doplňky s výrazným brandingem pivovaru – kde se znovu objevuje heraldický symbol dubu se dvěma bojujícími divokými prasaty. Spolu s typografií se tato značka pyšně nese nejblíže k srdcím lidí, kteří za ní stojí.
Projekt: Wild Hog Brewery Branding and Packaging Design
Art Director: Martin Kuspal
Klient: Wild Hog Brewery
Rok: 2015

ale-svina-2ale-svina-3ale-svina-4ale-svina-5ale-svina-6ale-svina-7ale-svina-8ale-svina-9