klient logo st nicolaus

#klasik #stnicolaus #packaging #byMAISON

Společnost ST. NICOLAUS od nás získala ucelený balík packaging služeb, a to od prvních grafických návrhů až po finální supervizi při tisku. Po celou dobu se klient mohl opřít o kvalifikovaný tým odborníků, kteří ho tímto náročným procesem obalového designu dokázali provést.

Největší výrobce lihovin na Slovensku, společnost ST. NICOLAUS, nás požádal o redesign produktové řady Klasik. Tu tvoří tradiční a oblíbené destiláty, které si zakládají na vyváženém poměru kvality a ceny a mají stabilní základnu konzumentů.

Komplexní řešení celé problematiky packagingu

Naším úkolem bylo citlivě navázat na stávající design, ale zároveň jej posunout do podoby, která bude co nejlépe korespondovat s výjimečnou pozicí této produktové řady na trhu.

Šlo o komplexní řešení celé problematiky packagingu. Čekala na nás výzva v podobě pestré škály produktů, které potřebovaly nový design etiket, a to v různých velikostech.

Originální ilustrace na etiketách

Vytvořili jsme několik grafických návrhů, v nichž zásadní roli hrají originální ilustrace. Ty znázorňovaly buď typickou surovinu, která je součástí daného produktu, anebo odkazovaly na místa či oblasti, v nichž tyto tradiční slovenské výrobky vznikají.

I kvůli originálním autorským ilustracím se vyplatilo koncept packagingu pečlivě naplánovat už na samém začátku. Aby výsledný dojem z etiket byl ten, jaký jsme zamýšleli, bylo nutné dobře zvolit rovněž vhodný papír a technologii tisku.

Hlavní záměr: nic nepodcenit

Jednalo se o klasický ofsetový tisk a kombinaci CMYK a Pantone barev. Pro etikety jsme vybrali stříbrný papír. V tu chvíli bylo jasné, že bude třeba řešit i různé úrovně metalického odlesku a brát v potaz také to, jak se budou chovat jednotlivé barvy.

Nechtěli jsme nic podcenit, a tak jsme pečlivě kombinovali a ladili barvy tak, aby došlo k maximálně možnému krytí barev. Uvědomovali jsme si, že odlesky mohou vypadat v každém světle jinak.

V tiskárně v roli supervizora

Abychom dosáhli kýženého výsledku a maximální spokojenosti na straně klienta, tiskárny i naší, dohodli jsme se společně na tom, že nátisky a první tisky budeme řešit v roli supervizora přímo v tiskárně.

Neodradil nás ani fakt, že tato fáze řešení packagingu nastala v první vlně lockdownu. Za přísných bezpečnostních a protiepidemických opatření jsme byli fyzicky u toho, kdy se tiskly etikety takzvaným soutiskem.

Rovněž v tomto případě bylo zjevné, že pečlivá příprava se u obalového designu vyplatila. Přestože šlo o větší množství etiket a druhů, nastaly v tiskárně už pouze drobné úpravy. I tato část packaging projektu se tak odehrála bez výraznějších komplikací.

Intenzivní komunikace všech stran

Po vzájemné dohodě s klientem se celá zakázka rozšířila rovněž o redesign loga produktové řady Klasik a kartonů, do nichž se výrobky balí. Navázali jsme na historické logo společnosti ST. NICOLAUS, které jsme propojili s produktovou řadou Klasik s ohledem na aktuální výsek etiket.

Potěšilo nás, když největší výrobce lihovin na Slovensku ocenil, že od nás při této zakázce získal komplexní balík packaging služeb, a to od prvních grafických návrhů až po finální supervizi při tisku.

Klient tak na konci dostal produkt, který byl společným výsledkem snažení všech tří složek, tedy naší agentury, jeho a tiskárny. Po celou dobu se mohl opřít o kvalifikovaný tým odborníků, kteří ho tímto náročným procesem dokázali provést.

V případě redesignu produktové řady Klasik si troufáme tvrdit, že jsme společnými silami dosáhli toho, že díky intenzivní komunikaci všech tří stran vše dopadlo tak, jaký byl původní záměr.

stnicolaus klasik packagingstnicolaus klasik packagingstnicolaus klasik packagingstnicolaus klasik packagingstnicolaus klasik packagingstnicolaus klasik packaging