#digital #painting #design #branding #illustration #byMAISON

Klient nás oslovil s velmi specifickým požadavkem na vytvoření nového vizuálního stylu komunikace. Naším úkolem bylo přiblížit grafický design butikových hotelů v zahraničí. Tento úkol jsme přijali jako výzvu a novou značku jsme postavili na jedinečném písmu a jednoduchém, sebevědomém logu. Spolupráce s klientem trvala více než rok, kdy jsme společně postupně měnili vzhled celé značky. Zatímco logo a typografie jsou velmi elegantní a strohé, vizuální komunikaci doplňují velmi barevné a originální ilustrace z naší dílny. Díky velmi odvážnému rozhodnutí založit branding značky na unikátních ilustracích se nám podařilo vytvořit jedinečné vizuální dílo s vlastním rukopisem.

Jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli namalovat jednotlivé prvky do všech materiálů používaných touto jazykovou školou, byla skutečnost, že všechny ostatní školy používají stejné fotografie z fotobank. Vzniká tak vizuální šum, ve kterém nic nevynikne, pokud si někdo nevyhrne rukávy a nezajistí autentičnost každého prvku. Komunikace v jazykové škole vyžaduje velké množství tištěných a online materiálů, které jsou snadno rozlišitelné. Proto jsme na začátku tohoto projektu vytvořili sérii ilustrací, které lze flexibilně použít při tvorbě grafiky a kampaní. Pro klienta jsme realizovali kreativní komunikační kampaň, která využívala billboardy, letáky a rozhlas.

branding litebranding litebranding litebranding litebranding litebranding litebranding litebranding litebranding litebranding litebranding litebranding litebranding lite

lite ilustrationlite ilustrationlite ilustrationlite ilustration