Nový design loga společnosti CAMASE, a.s.

Z několika grafických návrhů loga společnosti si klient vybral neutrální symbol a technicky působivé logo v modré a šedé barvě. Samotný symbol je tvořen obrácenými grafémy „c“ a jejich vzájemnou kombinací, což souvisí s typografií použitou později v logu. Zadáním klienta bylo vytvořit logo s univerzálním využitím, které by na první pohled nemuselo nutně připomínat segment energetiky. Klient zvolil velmi konzervativní přístup k výběru loga s ohledem na univerzálnost jeho budoucího využití.

Originální komunikace, branding a corporate identity značky CAMASE v oblasti energetického managementu
Pro tento projekt jsme zvolili velmi originální komunikační koncept. Pro oblast energetiky je charakteristické časté používání vizuálů se solárními panely, větrnými mlýny nebo jinými energetickými zdroji či zařízeními. Naší první myšlenkou bylo vyhnout se těmto opotřebovaným a zastaralým vizuálům. Po krátkém hledání souvisejících informací nás napadlo propojit samotnou myšlenku společnosti, kterou je efektivní využívání energie, s přírodou – univerzálním spojovacím prvkem s jakoukoli cílovou skupinou.

Inspirace designem v přírodě

Při dalším zkoumání jsme zjistili, že medúzy jsou jedny z energeticky nejúspornějších organismů v živočišné říši. Proto jsme je zvolili jako hlavní vizuální a ideový motiv sdělení. Fotografie medúz poskytly velmi hravý a barevně intenzivní motiv pro pozadí komunikačních materiálů. Motiv je zároveň ideově spjat s oblastí, ve které společnost působí. Cílem energetického managementu – hlavní činnosti společnosti – je dosáhnout úspory energie a efektivity, a právě to příroda v medúzách dotáhla k dokonalosti. Klient byl naším návrhem nadšen a my jsme mu nesmírně vděčni za důvěru a odvahu, kterou projevil při výběru konceptu.

I konzervativní a nudné segmenty mohou fungovat s graficky poutavou a originální komunikací
Na první pohled to možná nevypadá jako zajímavá oblast, ale každý projekt je pro nás stejnou výzvou. Ke každému klientovi přistupujeme se stejnou odvahou a snahou poskytnout mu co nejlepší služby, co nejvýhodnější řešení, vhodnou grafiku a strategii pro jeho oblast působení. Právě důvěra klienta je pro vytvoření originálního a zajímavého řešení důležitější než rozpočet. Každý úspěšný projekt to dokazuje a jsme rádi, že i CAMASE, a.s. může pracovat s novou, originální komunikací, která je jasně odliší od konkurence a ukáže, že na jejich sdělení záleží.

Webdesign na míru

Webové stránky projektu CAMASE nespoléhají na předdefinované šablony volně dostupných systémů pro správu obsahu, ale jsou individuálně přizpůsobeny podle rozsahu, potřeb a tvůrčích možností jejich obsahu. U jednotlivých projektů bylo důležité zejména zobrazení složitých grafů, proto jsme si dali práci s jejich pracným překreslením. Právě takové části obsahu vyžadují zvláštní přístup a profesionální zpracování, zejména pokud je záměrem stylizovat je do celkové korporátní identity společnosti. Design webu je samozřejmě plně responzivní, funguje a reaguje rychleji než běžná open source řešení a využívá štíhlý přístup k tvorbě zdrojového kódu.

Firemní identita, brožura a tiskoviny – vytvoření profesionálního designového manuálu

Pro klienta jsme vypracovali rozsáhlý designový manuál, který důkladně dokumentuje použití loga a uplatnění firemní identity při tvorbě prezentačních materiálů a další komunikace v různých médiích. Součástí rebrandingového balíčku byl návrh a dodání vizitek, hlavičkového papíru a další tištěné korespondence spolu s laminovanou brožurou, která využívá vizuály z kampaně a zdůrazňuje celkově propracovanou komunikaci společnosti.

camase logo design branding webdesigncamase logo design branding webdesign

camase logo design branding webdesigncamase logo design branding webdesigncamase logo design branding webdesigncamase logo design branding webdesign

camase logo design branding webdesign

camase logo design branding webdesign

camase logo design branding webdesign

camase logo design branding webdesign

camase logo design branding webdesigncamase logo design branding webdesigncamase logo design branding webdesigncamase logo design branding webdesigncamase logo design branding webdesigncamase logo design branding webdesigncamase logo design branding webdesigncamase logo design branding webdesigncamase logo design branding webdesigncamase logo design branding webdesigncamase logo design branding webdesign