klient-logo-lfp

#campaign #lfp #keyvisual #design

+426%

Uživatelé na webových stránkách

-69%

Znížená cena konverzie oproti odhadu

100%

Využití kapacity klienta po 3 měsících spolupráce

3

Marketingové kanály – reklamy Google, Facebook Ads a SEO

lfp campaign

album-art

00:00

lfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp kampan

Abychom oslovili cílovou skupinu, vytvořili jsme hravý koncept designu s jasnými a veselými barvami a jednoduchým, přímočarým sdělením. Naše klíčové vizuály obsahovaly 3D model Tour Eiffel z kostek a copywriting zdůrazňoval výhody školky.

Kampaň byla realizována prostřednictvím několika kanálů, a to jak online, tak offline. Naše online kanály zahrnovaly Facebook, Instagram a Google Ads a cílily na pražské rodiče s jasnou výzvou k akci, aby navštívili webové stránky. Naše offline kanály zahrnovaly rozhlasovou reklamu, tištěné letáky a venkovní banner, který byl umístěn na budově lycea. Během tří měsíců jsme využili více komunikačních kanálů, a to jak online, tak offline, abychom oslovili rodiče dětí ve věku 3-5 let v Praze. Uspořádali jsme také focení v budově lycea, abychom představili vybavení školy, a aktualizovali jsme galerii na webových stránkách o nové fotografie.

Díky zkušenostem našeho týmu s tvorbou a realizací kampaní, pozornosti věnované detailům a odhodlání uspět byla kampaň velmi úspěšná. Cíl byl splněn a předčil očekávání klienta.

Děkujeme klientovi, že nám dal příležitost pracovat na tomto projektu.

Campaign Spring 2024

 

lfp campaign springlfp campaign springlfp campaign springlfp campaign springlfp campaign spring