klient-logo-lfp

#campaign #lfp #keyvisual #design

+426%

Uživatelé na webových stránkách

-69%

Znížená cena konverzie oproti odhadu

100%

Využití kapacity klienta po 3 měsících spolupráce

3

Marketingové kanály – reklamy Google, Facebook Ads a SEO

lfp campaign

lfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp campaignlfp kampan

Abychom oslovili cílovou skupinu, vytvořili jsme hravý design concept s jasnými a veselými barvami a jednoduchým, přímočarým sdělením. Náš klíčový vizuál obsahoval 3D model Tour Eiffel z kostek a náš copywriting zdůrazňoval výhody mateřské školy.

Kampaň jsme realizovali prostřednictvím několika kanálů, a to jak online, tak offline. Naše online kanály zahrnovaly Facebook, Instagram a Google Ads, které byly cíleny na rodiče v Praze s jasnou vyzvou navštívit webové stránky. Naše offline kanály zahrnovaly rozhlasovou reklamu, tištěné letáky a venkovní banner, který byl umístěn na budově lycea. V průběhu tří měsíců jsme využili více komunikačních kanálů, online i offline, abychom oslovili rodiče dětí ve věku 3-5 let z Prahy. Organizovali jsme také focení v prostorách lycea, abychom představili vybavení školy, a aktualizovali jsme galerii na webových stránkách o nové fotografie.

Díky odborným zkušenostem našeho týmu s tvorbou a realizaci kampaní, naší pozornosti věnované detailům a odhodlání dosáhnout úspěchu, byla kampaň velmi úspěšná. Cíl byl splněn a předčila očekávání klienta.

Děkujeme klientovi, že nám dal příležitost pracovat na tomto projektu.