#logo #branding #design #corporateidentity

Jako grafická agentura, která stojí za minimalistickým brandingem stavební společnosti představené v našem portfoliu, jsme vytvořili logo a vizuální styl, které ztělesňují jednoduchost, eleganci a profesionalitu.

Logo, které jsme navrhli pro stavební společnost, je čisté a minimalistické. Obsahuje jednoduchý geometrický tvar, který může připomínat dům nebo budovu, vykreslený čistými liniemi a přesnou symetrií. Tento minimalistický přístup vyjadřuje závazek společnosti k přesnosti, kvalitě a pozornosti věnované detailům v jejich stavebních projektech. Použití jediné barvy, pravděpodobně odstínu modré nebo šedé, umocňuje jednoduchost a propracovanost loga.
Pokud jde o vizuální styl, zvolili jsme minimalistickou estetiku ve všech materiálech značky společnosti. To zahrnuje vizitky, hlavičkové papíry a další kancelářské potřeby. Čisté linie, dostatek bílého prostoru a střídmá paleta barev přispívají k modernímu a profesionálnímu vzhledu. Zvolená typografie je pravděpodobně elegantní bezpatkové písmo, které ještě více zdůrazňuje moderní přístup společnosti a její závazek k jednoduchosti.

Fotografie, pokud budou použity, budou pravděpodobně prezentovat dokončené projekty společnosti čistým a nepřeplněným způsobem, což umožní, aby kvalita jejich zpracování hovořila sama za sebe. Celkově naše grafická agentura vytvořila logo a vizuální styl, který odráží hodnoty stavební společnosti, jako je přesnost, kvalita a profesionalita, a zároveň vyzařuje smysl pro modernost a sofistikovanost.

jeltec logo brandingjeltec logo brandingjeltec logo brandingjeltec logo brandingjeltec logo branding

jeltec logo brandingjeltec logo branding