Logo design a vizuální styl komunikace značky Wild and Free

Zadání klienta bylo komunikovat divokost a svobodu ryb z volného lovu v čisté přírodě. Ze sortimentu jsme si jako hlavní motiv vybrali přirozeně dravou a divokou štiku, kterou náš ilustrátor vyobrazil v divoké stylizaci predátora. Logo se klientovi mimořádně líbilo, což nás ujistilo v tom, že jsme pro image značky zvolili správný směr. Symbol štiky je dále doplněný o silně erodované patkové písmo orámované jemnou linkou. Celou kompozici loga jsme mírně naklonili pro dojem volnosti a dynamiky. Dalším krokem byl design samotných obalů.

Packaging pro ryby z volného lovu od Wild and Free

Charakter produktu je z velké části definovaný už samotným geografickým původem. Město, kde se Volha vlévá do Kaspického moře, nám znělo exoticky až bájně. Rozhodli jsme se vložit do designu obalu mapu této oblasti, kdyby měl někdo náhodou zájem se na toto zajímavé místo vydat.

Pro obal je charakteristické technicistní až schématické vyobrazení textů se základními informacemi o produktu. V kompozici jsme se inspirovali jednoduchým a ryze funkčním stylem evidenčních štítků a také tiskem z hloubky, který navozuje rukodělný dojem. Spodní část tvoří série piktogramů vyzdvihující tři hlavní konkurenční výhody produktů.

Pro jedinečnost obalové grafiky jsme vytvořili také sérii autorských ilustrací

Zatímco jemná textura rozvlněné hladiny dokresluje spojitost s vodním živlem, hlavní sdělení pro zákazníka je kromě názvu druhu ryby i její stylizovaná, přesto dostatečně vypovídající ilustrace v horní části obalu. Náš ilustrátor tedy vytvořil nejen již zmíněnou mapu oblasti společně se skicou kulturní památky města Astrachaň, ale i sérii vyobrazení všech ryb z portfolia produktů.

Věříme, že náš obal se vyhýbá klišé v tomto segmentu a směrem k zákazníkům naplní zamýšlený záměr, kterým bylo odvyprávění příběhu o původu a kvalitě produktů této skvělé značky. Více o značce Wild and Free níže.

Divoké a svobodné ryby z čisté přírody

Věděli jste, že rybolovu se v Astrachaňské oblasti věnují již od 13. století? Tato tradice přetrvává i díky ideální poloze v široké deltě řeky Volhy blízko Kaspického moře. Právě v této nádherné a nedotčené oblasti plné řek, říček, potoků a ramen vytvořila příroda jedinečné podmínky pro tření ryb.

Ryby žijící a lovené ve volné přírodě Astrachaně nejsou ničím přikrmovány a ani při jejich zpracování nejsou použity žádné chemické látky či barviva. Jediným přirozeným konzervantem je zmražená pitná voda na povrchu ryby, která zabraňuje jejímu vysušení a ponechává rybu čerstvou po dlouhou dobu.

Z Astrachaně pochází i pravý černý kaviár a množství rybích specialit, světoznámou je rybí polévka UCHA, která se dodnes připravuje podle starodávného receptu. Symbolem regionu je lotos, jehož kouzelné květiny každoročně pokryjí pobřeží Kaspického moře největšími lotosovými loukami na světě.

wild and free packagingwild and free packagingwild and free packagingwild and free packagingwild and free packaging